Athena Tomato Cage

Athena Tomato Cage

SKU: TZ-1967

Collection: Vegetable Cages
Name: Athena Tomato Cage
Outside Diameter: 11.47"
Base Diameter: 7.165"
Height: Total 26"
Volume: 2.45-Gal
Pallet Quantity: 1,080 sets

Tag Slot: Yes